Nyheder
 
 
Nyheder
x luk

 

03.01.18

På grund af fortsat tiltagende helbredsproblemer var jeg bagud med sidste år og har ikke kunnet male. Jeg håber derfor, i løbet af foråret 2018, at kunne færdiggøre en lille serie jeg har været i gang med længe, inspireret af nedenstående exceptionelle Haiku digt:

 

Pure white plum blossoms

slowly begin to turn

the color of dawn*

 

Et godt og lykkebringende Nytår til alle, i forventning om Primavera's blide lys.

CNG

Januar '18

 

* the pocket haiku, oversat af Sam Hamill

  Shambhala Press, Boston & London 2014. Buson, p. 61


 


09.01.17

Efter 2,5 års tiltagende forværring af en alvorlig skade i min højre hånd pga. et slemt uheld og efter netop at have afsluttet et 4 måneders udmattende medicinsk forløb, er jeg lige blevet tilbudt operation; wow! - endelig! - straks fornyet krudt og håb om at genvinde både dagligdag, arbejdsliv og kreativitet.

... måske er forårets milde vinde alligevel på vej, ind i mellem har jeg tvivlet lidt på det, men så har jeg søgt inspiration blandt mine yndlingskilder - hør for eksempel et sublimt fragment om netop årstidernes metamorfose, så malerisk poetisk fastholdt af ingen ringere end den prærafaelitiske Arts and Crafts pioner William Morris:

 

Folk say, a wizard to a northern king

at Christmas-tide such wondrous things did show,

that through one window men beheld the spring,

and through another saw the summer glow,

and through a third the fruited-vines a-row,

while still, unheard, but in its wonted way,

piped the drear wind of that December day *

 

- eller hvad med denne fine betragtning, så rigt smykket af sin enkle facon, af Haiku mesteren Rotsu:

 

Higan-mae   samusa mo hito-yo   futa-yo kana


Before the spring equinox;

the cold will last

only a night or two more **


Godt Nytår til alle ... og lys, glæde og inspiration

CNG

Januar '17

 

  William Morris by Himself. Design and Writings, redigeret af Gillian Naylor

    Little, Brown and Company, UK. 2000, p. 44, fra: The Earthly Paradise

** Haiku. Volume 2. Spring, af R.H. Blyth. The Hokuseido Press, Tokyo 1981, p. 573
06.01.16

Jeg har siddet her og skrevet om de skønneste ting:

Om Lorcas besættende duende, om "den første forårsdags" magiske genkomst - the Sacred Rite of Spring - og dens forbindelse til Haikudigtets inspiration af årstidernes skiften og jeg har også været dybt optaget af de mange aspekter i Ruskins tese:

"The action of the hand at its finest [in joint effort] with that of the heart at its fullest" *


- men det bliver for langt til denne hilsen, der er for meget godt der må udelades, og samtidig kører der hele tiden et lille yndlingsvers i mit hoved, som måske snarere bør komme på tryk nu, de voldsomme begivenheder ved udgangen af 2015 taget i betragtning.

 

En Tao Teh Ching sentens, hvis uforgængelige feminine kvaliteter taler for sig selv:

 

The Spirit of the Fountain dies not.

It is called the Mysterious Feminine.

The Doorway of the Mysterious Feminine

is called the Root of Heaven-and-Earth.

Lingering like a gossamer,

it has only a hint of existance;

yet when you draw upon it,

it is inexhaustible. **


Godt nytår til alle.

CNG

Januar '16

* On Art and Life, by John Ruskin, Penguin Books - Great Ideas, p. 70, London 2004

** Tao Teh Ching, by Lao Tzu, translated by John C.H. Wu, Shambhala Pocket Classics, stanza no.6, Boston & London, 1990
03.01.15

Efter at have modtaget mit BA-bevis pr 01.10.14 og således være blevet Bachelor i Kunsthistorie, ventede de forste vinter -eksamener på Kandidat-delen. I forbindelse med en af mine eksamensopgaver, stødte jeg på nogle vildt smukke og dybe citater af Vincent van Gogh (1853-90); her kommer nogen af dem:

 

                                                     "All right, then... that is my ambition, based less on resentment than on love in

                                                     spite of everything, based more on a feeling of serenity than on passion. Though

                                                     I am often in the depths of misery, there is still calmness, pure harmony and music

                                                     inside me. I see paintings in the poorest cottages, in the dirtiest corners, and my

                                                    mind is driven towards these things with an irresistible momentum... I have nature

                                                    and art and poetry, and if that is not enough, what is enough!?... If you truly love

                                                    nature, you will find beauty everywhere;... and I am seeking, I am striving, I am in it

                                                    with all my heart"


- Whole lotta love, right!? ... og glædeligt nytår.

CNG

Januar '15

           

 

09.01.14

Et nyt år betyder jo også tid til eftertanke, reflektion og ikke mindst til nye planer! For dette site vil det betyde præsentationen af  2 nye serier malerier, baseret på 2 tekster jeg har skrevet; Muse Descending og Day Off .

Begge serier burde være klar i løbet af foråret og kredser om emnerne død, cyklisk metamorfose og forvandling, på flere planer.

- jeg glæder mig meget til dette arbejde med spændingsfeltet og interaktionen mellem ord og billede ... og er ret spændt på resultatet.

Glædeligt nytår til alle!

CNG

Januar '14

 

29.10.13

- hermed en tilføjelse af en hel del nye tekster, hvilket igen betyder talløse motiver til nye malerier og serier. Nu mangler jeg blot lidt uforstyrret TID til min rådighed på atelieret, så går det løs!

Nedenunder, et fint citat af Turner, der også var meget facineret af koblingen mellem ord og billede og praktiserede begge dele:..

"Painting and Poetry flowing from the same fount mutually by vision, constantly comparing Poetic allusions by natural forms in one and applying forms found in nature to the other, meandering into streams by application, which reciprocally improved reflect and heighten each others beauties like ... mirrors"*

CNG

Oktober '13

*J.M.W. Turner, Royal Academy Lecture, 1812

fra; Painting and Poetry. Turner's "Verse Book" and his work of 1804-1812, af A. Wilton, Tate Gallery, 1990

 

30.01.13

The fall of a soul eclipsed

towards frontiers unexplored*

                                  (Jean Voigt, 1982)

 

... et par af mine yndlingslinjer fra et af Jeans digte fra kataloget til hans scenografi-udstilling Mirage de la Decadence på Charlottenborg, 1982 (hvor han samtidig antog mig som elev, efter et par år som vildskud og volontør).

Francis Bacon er citeret for at have sagt: "The job of the artist is always to deepen the Mystery" - well, indebærer det ikke også: "... getting deeply absorbed by the Mystery"!? ... altså; lade sig omslutte af kreativitetens mysterie ...slippe ...give efter ... fortabe sig i momentet ..."ophøre" et øjeblik ...blive transparent ...

Den slags associationer kick-starter Bacons udsagn i hvert fald hos mig, imens kreativiteten flyder som en vedvarende energi, trods forpligtelser, eksamener, jobs samt diverse forhindringer og udfordringer. Derfor blev der i 2012 også plads til nogle intenst produktive forløb, hermed ment et væld af skitser, notater, nye paletter samt et utal nye tekster:

 

I mange år har det været sådan, at når jeg i perioder er forhindret i at male, så skriver jeg en form for tekster, en art lyrik, der på sin egen måde fremstår som emotionelle billeder, der nænsomt - eller brutalt - favner de flygtige anelser og skyggeglimt af inspiration, der som flaksende fuglevinger i tusmørket - nysgerrigt påtrængende og dog aligevel flygtigt sky - kredser om mig og insisterer på at blive grebet, uden at blive befamlet, og fastholdt, uden at blive kvalt ...når jeg så får mulighed for det igen, kan jeg til enhver tid dykke ned i disse tekster og begynde at male motiverne ud.

 

Efter at have været konstant i gang på pligtsiden "i en evighed", er der nu opstået et øjebliks herligt frirum, hvor inspiration og struktur kan flyde over, samtidig. I løbet af efteråret og vinteren 2013 vil de første resultater af de sidste års kreative understrømme, aflejringer og forgreninger derfor blive præsenteret her, i form af nye malerier og tekster samt eksempler på, hvordan ord og billeder kan korrespondere.

Inden da, vil site't her blive opdateret med et par navigations-genveje og andre justeringer - og imellemtiden vil jeg endnu engang gøre som et af mine yndlingscitater anbefaler:

 

With a heart of furious fancies,

Whereof I am commander:

With a burning spear,

And a horse of air

To the wilderness I wander.**

                   (Tom O'Bedlam's song)

Godt Nytår til alle!

CNG

Januar '13

* Mirage de la Decadence, Jean Voigt udstillingskatalog, Charlottenborg, Cph. 1982 

** se f.eks. Tom O'Bedlams Song, i E. A. Poe's Hans Phall - A Tale; eller A. Crowley, i Gems from the Equinox

 

 

13.12.10

...Pludselig kommer der, ud af det blå, en venlig henvendelse fra fotograf Tonny Pomiklo, der - helt tilbage i '82! - fotograf - erede mig i Jeans store kjoler og kostumer på Charlottenborg-udstillingen Mirage de la Decadence.

- det viste sig, at Tonny havde nogle ex. som jeg aldrig har set og 2 af dem har jeg hermed upload'et ... det var mit første store "photo-shoot" for Jean og jeg var ved at besvime af præstationsangst, så for mig selv er det faktisk et tankevæk -kende flash-back at se de 2 fotos,  der får mig til at genkalde en masse i erindringen...mere om det en anden gang, lige her og nu, tak til Tonny Pomiklo fordi han tog sig tid til denne henvendelse! 

CNG

December '10

 

 

29.10.10

Jamen, den "store" nyhed er jo simpelthen at denne hjemmeside - efter flere års løbende indsats og en hel del forhalinger og benspænd - nu endelig åbner.

Det sker samtidig med at jeg har fået mulighed for at arbejde mere koncentreret på atelieret og i længere tid af  gangen, hvorved meget vil komme til at udfolde sig  lettere i forhold til de forskellige serier og kommende udstillinger, der er nævnt her andetsteds.

Så for mig selv - hvor uendelig lille betydning det naturligvis må have for andre - markerer d. 29.10.10 en milepæl og et nyt kapitel i mange sammenhænge.

CNG

Oktober '10

 

 

 

Bemærk: Malerierne vises i tilfældige, vilkårlige udvalg og udskiftes løbende...